Rozstrzygnięcie konkursu

W dniu 17 listopada 2015 r. został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt. „Jesień w lesie, polu i ogrodzie” ,w którym udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół w Dzwoli z klas podstawowych I – III. Na konkurs wpłynęło 7 prac.

Czytaj Więcej

Wręczenie nagród

Dnia 27 listopada 2015 r. w Bibliotece w Kocudzy Dyr. GBPiOK Zbigniew Buryta, wręczył wszystkim uczestnikom dyplomy i nagrody za udział w konkursie „Jesień w lesie, polu i ogrodzie”.

Czytaj Więcej

Finał XVI Jesiennego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów

Wysyp nagród dla naszych wykonawców z XVI Jesiennego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów, który odbył się 14 listopada 2015r. w Dęblinie. Po wcześniejszych eliminacjach rejonowych przeprowadzonych w Lublinie, Zamościu, Dęblinie, Chełmie do finału zakwalifikowano 35 prezentacji. Naszą placówkę reprezentowały: Zespoły śpiewacze – Marianki i Kocudzanki z Kocudzy oraz Branwiacy z Branwi, Solistki – Janina Oleszek, Alina Myszak z Kocudzy oraz Janina Dyjach ze Zdzisławic, Kapela „Stacha” z Dzwoli. Wszystkich wykonawców […]

Czytaj Więcej

30. lecie zespołu Janowiecy

Najserdeczniejsze życzenia przyjmowali członkowie zespołu śpiewaczo – obrzędowego Janowiacy, którzy spotkali się 14 listopada w Janowskim Ośrodku Kultury, aby uczcić Jubileusz 30.lecia wspólnej pracy na rzecz upowszechniania kultury i tradycji naszego regionu. Wśród wielu zaproszonych gości składających Jubilatom gratulacje i podziękowania znaleźli się przedstawiciele gminy Dzwola: członkinie zespołu Kocudzanki, Kapela Stacha z Dzwoli oraz Z. Buryta dyrektor GBPiOK.

Czytaj Więcej