Międzypowiatowy Przegląd Twórczości Lokalnej

W dniu 15 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Ptoku Stanach odbył się po raz szósty „Miedzypowiatowy Przegląd Twórczości Lokalnej”, który zgromadził dwanaście zespołów śpiewaczych, trzy kapele, siedmiu solistów, a także twórców ludowych z czterech powiatów

Czytaj Więcej