,,Roztoczanki” i ,,Branwiacy” na jubileuszu 35 – lecia działalności zespołu ,,Stanianki”
14 września br. w Domu Kultury w Potoku Wielkim odbył się jubileusz z okazji 35 -lecia działalności Zespołu Śpiewaczego „Stanianki”. Zespół działa pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Potoku Wielkim pod kierownictwem pani Heleny Szabat. Jubileusz był okazją do wspomnień, gratulacji i podziękowań za nieoceniony wkład w upowszechnianie tradycji ludowej i regionalnej. Podczas uroczystości nie zabrakło także serdecznych życzeń, miłych wspomnień, prezentów, gromkich śpiewów w wykonaniu zaprzyjaźnionych zespołów wśród, których znalazły sie również zaproszone zespoły z terenu naszej Gminy – ,,Roztoczanki” i ,,Branwiacy”.
Swoje uznanie i wdzięczność dla Jubilatów wyrazili licznie przybyli na uroczystość goście, wśród których byli m.in.: Jerzy Bielecki Poseł na Sejm RP, Michał Komacki Wicestarosta Janowski, Leszek Nosal Wójt Gminy Potok Wielki czy Barbara Nazarewicz dyrektor Muzeum Rejonowego w Janowie Lubelskim.
Pragniemy złożyć ogromne gratulacje dla Zespołu Śpiewaczego ,,Stanianki” za dotychczasową działalność artystyczną. Życzymy wszelkiej pomyślności, dużo sukcesów oraz dalszej wspaniałej aktywności twórczej, aby kolejne lata były również owocne, jak te dotychczasowe.

Tekst: P. Blacha/Foto: GOK Potok Wielki