40. Edycja Festiwalu Folkloru


17 maja w JOK odbył się Jarmark Janowski, podczas którego przeprowadzono Eliminacje Regionalne do 49 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. Komisja konkursowa po wysłuchaniu 23 prezentacji wyłoniła zwycięzców, którzy będą reprezentować powiat janowski podczas Wojewódzkich Eliminacji w Lublinie do w/w festiwalu.

Wśród zakwalifikowanych znaleźli się:

– zespół śpiewaczy „Sami Swoi” z Klubu Seniora w Kocudzy,

– zespół śpiewaczy „Branwiacy”,

– instrumentalista Stanisław Głaz z Dzwoli.

Z. Buryta