48 Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu


Ponad ośmiuset artystów z 14 województw zjechało do Kazimierza Dolnego nad Wisłą, w dniach 27 – 28 czerwca na Ogólnopolski Festiwal…, który corocznie przyciąga liczne tłumy nie tylko artystów ludowych, ale także miłośników twórczości ludowej, tradycyjnej  kuchni oraz dobrej zabawy w otoczeniu pięknego kazimierskiego rynku.

Corocznie, podczas festiwalu komisja konkursowa wyłania wyróżniających się muzyków. W tym roku, biorąc pod uwagę dobór repertuaru, cechy regionalnego stylu, poziom artystyczny, wyłoniła zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Ogromnym zaskoczeniem okazało się zwycięstwo reprezentantów gminy Dzwola – zespół Wisienki i Irena Krawiec, którzy w konkursie „Duży – Mały”, w kategorii grupy śpiewacze, zdobyli I miejsce.

Po zwycięstwie Wisienek w Baranowie Sandomierskim dobra passa nie opuściła naszych młodych śpiewaków i jeszcze bardziej utwierdziła ich w przekonaniu, że warto ciężko pracować, aby osiągnąć sukces.

Zwycięstwo odniosła także Kapela Stacha z Dzwoli  zajmując I miejsce w kategorii kapele.

O niepowtarzalnym charakterze Festiwalu świadczą słowa przedstawicieli komisji konkursowej, którzy zachęcają do kultywowania regionalnych tradycji: „Tradycja ludowego śpiewu i muzykowania jest cenną i istotną częścią polskiego, niematerialnego dziedzictwa kulturowego, która to część nie może zostać zaprzepaszczona w nowych warunkach cywilizacyjnych. Stanowi ona bowiem o tożsamości lokalnej, regionalnej i narodowej w zjednoczonej Europie.”

Admin