50-lecie małżeństwa


Uroczystości 50-lecia małżeństw rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele parafialnym Matki Boskiej Częstochowskiej w Dzwoli, celebrowaną przez księdza Proboszcza Piotra Kubicza. Tradycyjnie, podczas nabożeństwa odbyło się odnowienie przyrzeczeń małżeńskich.
Po Mszy Świętej Jubilaci wraz z władzami gminy udali się do remizy OSP
w Konstantowie, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.
Kierownik USC Ewa Grzywna wraz z Wójtem Gminy Dzwola Stanisławem Rożkiem powitali Szanownych Jubilatów oraz pozostałych uczestników uroczystości, po czym Wójt Gminy w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy wręczył Jubilatom Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Jubilaci otrzymali także pamiątkowe listy gratulacyjne od Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka, które to w Jego imieniu wręczył Andrzej Szarlip z Biura Obsługi Wojewody. Otrzymali także okolicznościowe dyplomy, kwiaty oraz upominki wręczone przez Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy i Kierownika USC. Wójt Gminy Stanisław Rożek złożył Jubilatom serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności na dalsze lata wspólnego życia i kolejnych pięknych jubileuszy.
Zwieńczeniem spotkania było zdjęcie Jubilatów z władzami gminy oraz wspólny poczęstunek przy dostojnej muzyce z młodzieńczych lat. Uroczystość uświetniła zaproszona na tą okoliczność orkiestra dęta z Dzwoli.