Przejdź do treści

Menu

Adres: Kocudza Druga 59, 23-304 Dzwola

Telefon/Fax:881 799 703

E-mail:kultura@dzwolaok.pl

Ambasador Kultury 2023

Cień

Ambasador Kultury 2023

Regulamin konkursu „Ambasador Kultury 2023”

za osiągnięcia

w dziedzinie twórczości artystycznej , upowszechniania

 i ochrony kultury

 

 1. Organizatorem jest Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury.
 2. Do udziału w konkursie może przystąpić każde Stowarzyszenie i Koło Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Dzwola.
 3. Coroczna nagroda za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury ma charakter gratyfikacji finansowej i jest przyznawana na podstawie oceny całokształtu działalności osiągnięć o istotnym znaczeniu.
 4. Nagroda oraz tytuł „Ambasadora Kultury” za dany rok kalendarzowy, będzie przyznawana jednemu stowarzyszeniu lub KGW z terenu Gminy Dzwola.
 5. Podstawą przyznania nagrody jest ocena przez Jury powołane każdorazowo przez organizatora, całokształtu rocznej działalności kulturalnej w następujących obszarach:
 • twórczości artystycznej (konkursy, kiermasze, targi itp.)
 • upowszechniania i ochrony kultury,
 • realizacji wartościowych pod względem artystycznym lub edukacyjnym programów,
 • inicjowania nowatorskich form życia społeczno-kulturalnego,
 • inne inicjatywy oddolne.
 1. Zgłoszenia do konkursu należy dokonać poprzez wypełnienie ankiety zgłoszeniowej i dostarczenie jej do Ośrodka Kultury w terminie do 3 lutego następnego roku.
 2. Nagrodą w konkursie będzie gratyfikacja finansowa w wysokości1500 zł., która wypłacana będzie w ciągu 30 dni od odbycia się gali – przelewem na konto bankowe Stowarzyszenia.
 3. Ogłoszenie tytułu „Ambasadora Kultury” za rok poprzedni oraz uroczyste wręczenie nagrody odbędzie się na corocznym balu „Ambasadora Kultury”, który odbywać się będzie corocznie w ostatnią sobotę karnawału.
 4. Zdobywców tytułu obowiązuje 1 rok karencji.
 5. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 6. Zgłoszenia do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie wizerunku członków stowarzyszenia lub KGW oraz prowadzenie działań o charakterze informacyjno-promocyjnym przez Gminną Bibliotekę Publiczną  i Ośrodek Kultury na stronach internetowych oraz w prasie, celem dokumentowania wydarzeń, uroczystości, konkursów, zawodów etc.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kryterium oceny oraz rozwiązywania spornych kwestii, nie uwzględnionych w niniejszym regulaminie. Decyzje organizatora są ostateczne – bez możliwości odwołania się.

Poniżej znajduje się ankieta zgłoszeniowa do pobrania.

Ankieta zgłoszeniowa

Drukuj

Powrót
Do Góry