,,Andrzejki” dla dzieci – 2018


,,Andrzejki” dedykowane dzieciom odbyły się 28 listopada 2018 roku w świetlicy Biblioteki w Kocudzy Trzeciej. Impreza cieszyła się bardzo dużą frekwencją zgromadzonych osób. Oprócz uczniów szkoły podstawowej pojawili się także mali przedstawiciele wieku przedszkolnego, z czego jesteśmy ogromnie zadowoleni. W prowadzeniu imprezy uzupełniały się wzajemnie p. Irena Krawiec – Instruktor GBPiOK oraz p. Janina Dycha – pracownik Biblioteki. Obsługę techniczną (oświetlenie i nagłośnienie) zapewnił p. Sławomir Kaproń – pracownik GBPiOK. Oprócz zabawy tanecznej odbyło się także lanie wosku, wróżby, różne gry i zabawy ruchowe oraz wspólny śpiew. Nie zabrakło również andrzejkowych opowieści o zwyczajach i tradycjach z dawnych lat, które opowiedziały nam członkinie zespołu ludowego ,,Jarzębina” za co serdecznie dziękujemy. GBPiOK jako organizator imprezy zapewnił opiekę nad dziećmi oraz poczęstunek i herbatę. Dziękujemy wszystkim za liczną obecność i czynny udział w zabawie. Dziękujemy również pracownikom GBPiOK: p. Mariannie Denis, p. Pawłowi Blacha oraz p. Jadwidze Góra za pomoc w obsłudze imprezy.

Tekst: S. Kaproń/ foto: J. Dycha