Przejdź do treści

Menu

Adres: Kocudza Druga 59, 23-304 Dzwola

Telefon/Fax:881 799 703

E-mail:kultura@dzwolaok.pl

„Bo radość jest w nas”- Stalowa Wola

Cień

„Bo radość jest w nas”- Stalowa Wola

To był dzień wspaniałych wzruszeń i artystycznych przeżyć.

VIII Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów „Bo Radość Jest w Nas” zgromadził 24 września w Stalowej Woli ok. 450 uczestników.  Przegląd adresowany jest dla seniorów działających w chórach, zespołach wokalnych, zespołach wokalno-instrumentalnych, solistów i duetów. Celem konkursu jest stworzenie okoliczności sprzyjających nawiązaniu i zacieśnieniu relacji pomiędzy uczestnikami, podnoszenie poziomu wokalnego artystów i inspirowanie do nowych form pracy artystycznej.  Zdaniem jurorów wszyscy uczestnicy przeglądu są godni najwyższego uznania. Każda kolejna edycja podnosi swoją rangę i poziom.  O bardzo wysokim artystycznym poziomie PATAS mówiła w sobotę na finałowym koncercie galowym dr Elżbieta Przystasz, szefująca renomowanemu jury. To gremium uhonorowało najlepszych wykonawców występujących w kilku kategoriach Brązowymi, Srebrnymi i Złotymi Dyplomami oraz nagrodami specjalnymi.

Naszą gminę reprezentowały zespoły Borowiacy z Dzwoli, Kocudzanki, Marianki, solistka Alina Myszak i instrumentaliści Bronisław Rawski i Stanisław Rawski, którzy zaprezentowali utwory instrumentalne na harmonijce oraz pieśni tradycyjne i ludowe.  Za wykonane utwory Złotym Dyplomem nagrodzono panią Alinę Myszak i pana Bronisława Rawskiego.  Srebrny Dyplom otrzymał zespół : Kocudzanki oraz pan Stanisław Rawski. Zespół Marianki i Borowiacy z Dzwoli otrzymali Brązowe Dyplomy.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Drukuj

Powrót
Do Góry