,,Dla każdego coś fajnego”


Od 3 stycznia do 20 czerwca 2018 r. Stowarzyszenie Klub Seniora w Kocudzy realizuje projekt ” Dla każdego coś fajnego” w ramach programu ” Na dobry początek „dofinansowany przez fundację BGK im. J.K. Steczkowskiego z siedzibą w Warszawie. Głównym celem projektu jest poznanie tradycji własnego regionu i swojej miejscowości, łączenie pokoleń (dzieci, rodzice, dziadkowie, seniorzy), potencjału osób starszych , czynne uczestnictwo w życiu kulturalnym. W zajęciach uczestniczą dzieci do lat 9 ze Szkoły Podstawowej w Kocudzy. Spotkania odbywają się 2 razy w miesiącu. Koordynatorem projektu jest Pani Anna Świś – emerytowany nauczyciel. Pani Anna Świś w styczniu 2018 r. uczestniczyła w szkoleniu „Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela ” zorganizowanego przez Fundację BGK w Warszawie .