Przejdź do treści

Menu

Adres: Kocudza Druga 59, 23-304 Dzwola

Telefon/Fax:881 799 703

E-mail:kultura@dzwolaok.pl

Dożynki Powiatowe w Godziszowie

Cień

Dożynki Powiatowe w Godziszowie

W niedzielę, 25 sierpnia 2019 r., w Godziszowie odbyły się dożynki Powiatu Janowskiego. Jest to wydarzenie wieńczące ogromny trud pracy włożony przez polskich rolników podczas ostatnich żniw. Stanowi ono formę podziękowania Bogu za tegoroczne zbiory oraz wyraża prośbę o pomyślność zbiorów przyszłorocznych. Dożynki Powiatowe są nie tylko doskonałą okazją do integracji społeczności lokalnej, ale również do wspólnej zabawy i odpoczynku po ciężkiej pracy.
Właściwą część rozpoczął korowód wieńców dożynkowych, w którym uczestniczyły delegacje władz samorządowych, gminne delegacje z wieńcami dożynkowymi oraz orkiestra dęta.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą, której przewodniczył oraz homilię wygłosił ks. proboszcz Józef Krawczyk. W homilii podziękował on rolnikom za ciężką pracę oraz wskazał na wartości kultywowane przez środowisko rolnicze, wśród których wymienił szacunek dla rodziny oraz przywiązanie do Boga. Część oficjalną otworzył p. Artur Pizoń Starosta Powiatu Janowskiego wraz z gospodarzem gminy Wójtem Józefem Zbytniewskim, którzy powitali zaproszonych gości oraz mieszkańców gminy i powiatu. Wśród zaproszonych osób znaleźli się m.in.: p. Jerzy Bielecki – Poseł na Sejm RP, p. Ryszard Majkowski – Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, p. Witold Kowalik – Burmistrz miasta Modliborzyce, który podziękował za pomoc dla mieszkańców Wierzchowisk, dotkniętych klęską powodzi, p. Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola, p. Leszek Nosal – Wójt Gminy Potok Wielki. Nie zabrakło również przedstawicieli policji oraz straży pożarnej. Pan Artur Pizoń odczytał referat na temat rolnictwa, następnie krótkie przemówienie wygłosił p. Jerzy Bielecki. Odczytano także list od Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka.
Dożynki są dobrą okazją na wręczenie odznak honorowych ,, Zasłużonych dla rolnictwa” przyznawanych za osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych. Odznaki zostały przyznane przez p. Jana Ardanowskiego – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a wręczyli je Starosta Powiatu Janowskiego oraz Wójt Gminy Godziszów. Wśród odznaczonych rolników znalazł się również p. Marcin Marchut z Gminy Dzwola, który pełni również funkcję Wiceprzewodniczącego Radny. Serdecznie Gratulujemy!!!
Po okolicznościowych wystąpieniach oraz wręczeniu odznak, odbyła się prezentacja wieńców dożynkowych, wśród których nie zabrakło również delegacji z Gminy Dzwola. Wieniec prezentował się bardzo okazale. Na szczególną uwagę zasługuje także oprawa muzyczna, która została przygotowana przez scholę dziecięcą pod kierownictwem p. Małgorzaty Gąbka – organistki z parafii Dzwola. Wyróżnione zostały wszystkie wieńce. Za najpiękniejszy został uznany wieniec ze Zdziłowic, który będzie reprezentował nasz powiat na dożynkach wojewódzkich 8 września w Radawcu. Składamy serdecznie podziękowania dla delegacji z Gminy Dzwola za udział w dożynkach oraz za piękną prezentację wieńca.

Drukuj

Powrót
Do Góry