Dożynki w Dzwoli


9 września 2018 roku na placu gminnym w Dzwoli odbyły się Dożynki Parafialne połączone z uroczystościami nadania Herbu i Sztandaru Gminie Dzwola, a także III Gminny Konkurs Wieńców Dożynkowych. Celem konkursu jest przede wszystkim podtrzymywanie i kultywowanie starodawnych tradycji związanych z Dożynkami Parafialnymi oraz przekazywanie ich młodemu pokoleniu. Poprzez organizowanie tego typu imprez staramy się, aby dawne obrzędy, które są mocno zakorzenione w historii naszej gminy nie zaginęły, a wręcz przeciwnie były coraz bardziej popularyzowane wśród mieszkańców naszego regionu i okolic. Zachęcenie do działalności twórczej różnych grup wiekowych wpływa niewątpliwie na rozwój umiejętności warsztatowych oraz doskonalenia się w danej dziedzinie, a przede wszystkim integrację wielopokoleniową mieszkańców – na czym najbardziej nam zależy. Coroczny Konkurs Wieńców Dożynkowych oficjalnie odbywa się w naszej gminie nieprzerwanie już po raz trzeci. Cieszymy się ciągłym zainteresowaniem różnych grup wieńcowych, które ochoczo zgłaszają się do uczestnictwa w konkursie – za co serdecznie dziękujemy. Z Każdym kolejnym rokiem pojawiają się coraz to nowe pomysły, które w przełożeniu na końcowy rezultat pracy twórczej potrafią przyprawić komisję konkursową w obłęd i zakłopotanie nad dokonaniem wyboru laureatów niesamowicie zaskakując przy tym swą innowacyjnością. Świetnych i jednocześnie skomplikowanych architektonicznie koncepcji na stworzenie przepięknych dziękczynnych wieńców dożynkowych nie zabrakło i tym razem. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 4 pięknie przyozdobione wieńce dożynkowe, przedstawicielami których są poszczególne grupy wieńcowe z Kocudzy Trzeciej, Branwi, Dzwoli oraz Krzemienia Drugiego. Komisja podkreśla bardzo wysoki poziom artystyczny wykonania, niezwykle rozmaitą estetykę oraz technikę zdobienia, a przy tym naturalność i prawdziwość materiałów zdobniczych. Komisja docenia ogromny wkład i zaangażowanie nad wykonaniem i przygotowaniem każdego z wieńców. Mamy świadomość, iż pochłonęło to mnóstwo cennego czasu, cierpliwości, ale również sumienności i poświęcenia – a wszystko to w podzięce Bogu za tegoroczne zbiory plonów.

Komisja Konkursowa w składzie: Dyrektor GBPiOK Kamila Strykowska (Przewodnicząca Komisji), Wiesława Szuba (Prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Dzwolskiej) oraz Paweł Blacha (Pracownik Biblioteki w Krzemieniu) po obejrzeniu i wnikliwej ocenie wieńców dożynkowych, ze względu na wielką trudność dokonania wyboru laureatów konkursu postanawia nie przyznawać miejsc, natomiast wyróżnienia potwierdzeniem których są dyplomy oraz nagrody pieniężne w kwocie 400 zł. – dla każdej z grup wieńcowych.
Nagrody konkursowe o łącznej wysokości 1 600 zł zostały ufundowane przez Urząd Gminy Dzwola.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji konkursu, życzymy Bożego błogosławieństwa na kolejne dni zbiorów rolnych i zapraszamy do wzięcia udziału w IV Gminnym Konkursie Wieńców Dożynkowych, który odbędzie się już za rok.