Eliminacje Międzypowiatowe do „XV Jesiennego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów”


22 października Osiedlowy Dom Kultury „OKRĄGLAK” w Zamościu gościł artystów  z powiatów: janowskiego, biłgorajskiego, zamojskiego, na eliminacjach międzypowiatowych do „XV Jesiennego Przeglądu…” Wyjazd dla cztredziestoosobowej grupy artystów z naszej gminy został zorganizowany przez GBPiOK. Program artystyczny zaprezentowali: solistki: A. Myszak, J. Oleszek i J. Dyjach; zespoły: Branwiacy, Sami Swoi, Marianki, Roztoczanki

oraz Kapela Stacha z Dzwoli. Komisja konkursowa, po wysłuchaniu około 40 prezentacji zadecydowała, że podczas finału w Dęblinie wystąpią: A. Myszak, J. Oleszek, zespoły Branwiacy i Sami Swoi oraz Kapela Stacha.

Organizatorem przeglądu jest Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie.

Admin