Ferie w bibliotece w Dzwoli


Gwarno i wesoło było w Gminnej Bibliotece Publicznej oddział w Dzwoli w okresie ferii zimowych, a to za sprawą najmłodszych czytelników, którzy skorzystali z zaproszenia i wzięli udział w różnych zajęciach przygotowanych przez panią bibliotekarkę M. Denis.

Tegorocznym tematem przewodnim było bezpieczeństwo w Internecie, omawiane na podstawie filmu „Wirtualne uzależnienie”. Poza tym dzieci i młodzież uczestniczyli w warsztatach plastycznych, podczas których wykonywali prace zaprezentowane na korytarzu Urzędu Gminy Dzwola.

Organizacja ferii została dofinansowana z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Z. Buryta