Festiwal Kultury Ludowej „Jawor – u źródeł kultury”


30 kwietnia w  Muzeum Wsi Lubelskiej odbyły się eliminacje regionalne  Festiwalu twórczości ludowej artystów „Jawor – u źródeł kultury”, który ma na celu promowanie regionalnej kultury ludowej. To już druga edycja festiwalu, którą organizuje Radio Lublin, we współpracy z Muzeum Wsi Lubelskiej. Na scenie wystąpili soliści oraz kapele ludowe z Lubelszczyzny. Spośród ponad 80 zgłoszeń do niedzielnego konkursu w Lublinie zakwalifikowali się, reprezentując tym samym naszą gminę: Zespoły Marianki, Roztoczanki, Branwiacy oraz solistka Alina Myszak.

W przepięknej scenerii lubelskiego skansenu można było nie tylko posłuchać występów folklorystycznych grup, zespołów i solistów ale również podziwiać piękne wyroby rękodzielnicze czy  pokosztować tradycyjnych potraw takich jak: pierogi, kaszaki, ciasta czy chleb ze smalcem. Koło Gospodyń Wiejskich Branewka „Za Młynem” oferujące swoje regionalne wyroby to nasz kolejny lokalny akcent podczas tegorocznego Festiwalu.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za reprezentowanie Gminy Dzwola podczas regionalnych eliminacji.

 

 

„Jawor – u źródeł kultury 2023”: występy solistów i kapel ludowych