Finał w Dęblinie


Dobrą passę mają nasze zespoły ludowe reprezentujące gminę Dzwola w eliminacjach międzypowiatowych w Zamościu. Z wielką radością chcę ogłosić, iż na Finał XVI Jesiennego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów do Dęblinie, który odbędzie się 14 listopada 2015r. zakwalifikowano następujące zespoły, solistki i kapelę (w sumie 7 pozycji). Wśród nominowanych znalazły się:
Zespoły ludowe: Marianki i Kocudzanki z Kocudzy, Branwiacy z Branwi.
Solistki: Janina Dyjach ze Zdzisławic, Janina Oleszek i Alina Myszak z Kocudzy, Kapela Stacha z Dzwoli.

Życzymy Wam szczęścia!

I. Krawiec