Finał XV Jesiennego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów


 Zakończył się „XV Przegląd…”, który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród  seniorów. W tegorocznym przeglądzie wzięło udział 885 artystów z województwa lubelskiego, którzy prezentowali różne formy twórczości: śpiew, kabaret, teatr, recytacja, gra na instrumentach.

Wśród nagrodzonych i wyróżnionych znaleźli się także: Kapela Stacha z Dzwoli, Branwiacy, Sami Swoi, solistki J. Oleszek i A. Myszak.

Admin