Przejdź do treści

Menu

Adres: Kocudza Druga 59, 23-304 Dzwola

Telefon/Fax:881 799 703

E-mail:kultura@dzwolaok.pl

Gala Ambasadora Kultury 2023

Cień

Gala Ambasadora Kultury 2023

Już  po raz drugi w Gminie Dzwola został nadany tytuł Ambasadora Kultury. Uroczyste wręczenie statuetki oraz gratyfikacji finansowej odbyło się 10 lutego na zorganizowanej przez GBPiOK Gali Ambasadora Kultury w Sali Ludowej w Kocudzy Drugiej. Wśród gości byli obecni przedstawiciele władz lokalnych tj. Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach wraz z małżonką, Sekretarz Jadwiga Flis, Skarbnik Aneta Gilas, Radny Powiatowy Stanisław Rawski wraz z małżonką, Radny Powiatowy Andrzej Bielak wraz z małżonką, Radni Gminy Dzwola oraz przedstawiciele Kół i Stowarzyszeń z terenu Gminy Dzwola. Otwarcia ceremonii dokonał Dyrektor  GBPiOK Tomasz Jaszek. Następnie w formie prezentacji podsumował całoroczną działalność Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury pod kątem współpracy z  lokalnymi Kołami Gospodyń i Stowarzyszeniami.

Kolejnym punktem programu Gali było wręczenie przez Wójta Gminy Dzwola Listów Gratulacyjnych oraz symbolicznych upominków na ręce Pań z Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń działających na terenie Gminy Dzwola za zaangażowanie w upowszechnianie kultury i tradycji polskich wsi, budowanie lokalnych społeczności oraz tworzenie międzypokoleniowych więzi. Pan Wójt podziękował za aktywną działalność społeczną służącą rozwojowi, promocji oraz kształtowaniu tożsamości kulturowej Gminy Dzwola.

Ważnym akcentem podczas tegorocznej imprezy było wręczenie przez obecną na Gali przedstawicielkę Janowskich Morsów – Panią Małgorzatę Gzik, podziękowań dla Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń za udział w akcji charytatywnej na rzecz 7- letniej Mai podczas III Zlotu Morsów w Janowie Lubelskim.

Punktem kulminacyjnym Gali było odczytanie przez przewodniczącą jury konkursu protokołu z posiedzenia komisji oraz ogłoszenie werdyktu.  Do konkursu przystąpiły trzy Koła Gospodyń Wiejskich oraz jedno Stowarzyszenie. Spośród nich największą aktywnością w podejmowaniu inicjatyw kulturalnych na rzecz mieszkańców Gminy Dzwola wykazały się Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Dzwoli. Uroczystego wręczenia statuetki „Ambasador Kultury 2023”  oraz czeku dokonali Wójt Gminy Dzwola wraz z Dyrektorem GBPiOK. Część oficjalną zakończyło przemówienie Gospodarza naszej Gminy, który pogratulował laureatkom oraz zaprosił obecne Panie na „Dzień Kobiet” współorganizowany z Dyrektorem GBPiOK. Następnie Pan Dyrektor zaprosił wszystkich na poczęstunek oraz do wspólnej zabawy.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy wszystkie Koła i Stowarzyszenia do podejmowania aktywności w 2024 roku. Kolejna Gala, a tym samym nadanie kolejnego tytułu Ambasadora Kultury już za niespełna rok.

Drukuj

Powrót
Do Góry