I miejsce p. Aliny Myszak w Polichnie


27-go stycznia reprezentacja naszej gminy, składająca się z zespołu śpiewaczego Roztoczanki z Branwi i solistki Aliny Myszak z Kocudzy wzięła udział w XII Międzypowiatowym Przeglądzie Kolęd, Pastorałek i Widowisk Kolędniczych w Polichnie.

Miło nam zakomunikować, że występ pani Aliny w kategorii solistów – śpiewaków został nagrodzony I miejscem. Gratulujemy!

Dziękujemy bardzo organizatorom za zaproszenie na przegląd, oraz za przesłane zdjęcia naszych artystów.

Więcej o przeglądzie na fanpagu GCK w Polichnie: