II Miejsca dla Kocudzanek i Marianek w Modliborzycach


21 stycznia w Modliborzycach odbyła się 26. edycja Międzypowiatowego Przeglądu Tradycyjnych Kolęd i Pastorałek. Naszą gminę reprezentowały zespoły śpiewacze z Kocudzy i Branwi.

W ocenie Jury, na drugie miejsce zasłużyły wykonania tradycyjnych kolęd przez Kocudzanki i Marianki.

Marianki wyśpiewały sobie również nagrodę specjalną im. Włodzimierza Gomółki.

Panie z Roztoczanek otrzymały nagrodę za udział w przeglądzie.

Zdjęcia w kolażu pochodzą ze strony Facebook Gminy Modliborzyce, do obszernej  galerii zdjęć z przeglądu i wręczenia nagród zapraszamy na jej fanpage: