Informacja o dniu wolnym od pracy w GBPiOK


Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2021 Dyrektora GBPiOK z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia dnia wolnego od pracy w Gminnej Bibliotece Publicznej i Ośrodku Kultury – dzień 2 kwietnia 2021 r. (piątek) został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników GBPiOK, w zamian za ustawowo wolny dzień od pracy 1 maja 2021 r. (święto przypadające w sobotę).

Jest to obowiązek pracodawcy wynikający z przepisów kodeksu pracy.

Ośrodek Kultury w Kocudzy Drugiej oraz Biblioteki Publiczne w Dzwoli, Kocudzy i Krzemieniu w dniu 2 kwietnia 2021 r. (piątek) będą nieczynne.