IV Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek


Nie wyobrażamy sobie świąt Bożego Narodzenia bez śpiewania kolęd. Każdy z nas ma swoją ulubioną, tą, którą chciałby zaśpiewać szerszej publiczności. Okazją ku temu był organizowany już po raz czwarty Przegląd Kolęd i Pastorałek w niedzielne popołudnie 10 stycznia 2016 roku w Domu Ludowym w Kocudzy Drugiej.

Z roku na rok zainteresowanie naszym przeglądem rośnie, ku uciesze i zadowoleniu Organizatorów. Przegląd otworzył Wójt Gminy Dzwola Pan Stanisław Rożek składając wszystkim uczestnikom bardzo ciepłe życzenia na ten Nowy Rok a wykonawcom powodzenia i radości z chęci śpiewania.
Po życzeniach świątecznych, muzycznie wprowadziła nas Orkiestra Spoko grając znane kolędy i pastorałki. Następnie na scenie zaprezentowały się zespoły: wokalne, instrumentalne, soliści, kapela oraz grupa kolędnicza w sumie 22 pozycji. Wszyscy uczestnicy prezentowali wysoki poziom artystyczny śpiewając i grając swoje ulubione kolędy w różnej aranżacji. Każdy z uczestników otrzymał dyplom i upominek ufundowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną i Ośrodek Kultury.
W tym roku współorganizatorem przeglądu było Roztoczańskie Stowarzyszenie Miłośników Folkloru z Kocudzy Trzeciej, które nagrodziło dziecięcą grupę kolędniczą za wiernie odtworzenie dawnego zwyczaju chodzenia z gwiazdą oraz za kolędy życzące zaśpiewane w gwarze kocudzkiej. Słowa wdzięczności kierujemy do wszystkich rodziców i opiekunów występujących za zaangażowanie i dowóz swoich pociech na nasz przegląd wierząc, iż takie spotkania sprawiają wiele radości i motywują do podejmowania wspólnych działań na przyszłość. Końcowym punktem był wspólny śpiew kolęd oraz słodki poczęstunek przygotowany przez Organizatora.

I. Krawiec