IV Międzypowiatowy Przegląd Kolęd, Pastorałek i Widowisk Kolędniczych


O niesłabnącym zainteresowaniu „Przeglądem…”, który odbył się 26 stycznia 2014 r. w GOK w Polichnie, świadczy liczba uczestników – ponad 130 wykonawców. Wśród nich nie zabrakło przedstawicieli naszej gminy.

Komisja konkursowa przyznała:

I miejsce dla solistki Janiny Oleszek – za dawne ludowe pastorałki,

II miejsce dla zespołu Sami Swoi z Kocudzy.

Wyróżnienia dla:

Janiny Dyjach ze Zdzisławic oraz zespołu Stowarzyszenia KGW z Kocudzy Drugiej.

Admin