Jarmark Janowski – Festiwal Folkloru 2018


Podczas 43 edycji FESTIWALU FOLKLORU w ramach JARMARKU JANOWSKIEGO – Eliminacji Regionalnych do 52 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, oraz Ogólnopolskiego Konkursu Tańca Tradycyjnego – odbytych 20 maja 2018 r. w Janowie Lubelskim
Jury w składzie:

Prof. Jan Adamowski – UMCS Lublin – przew. komisji, Andrzej Sar – Wojewódzki Dom Kultury w Lublinie, Dr Janina Biegalska – Urząd Marszałkowski w Lublinie, Barbara Nazarewicz – Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim po obejrzeniu 27 prezentacji konkursowych (ponad 150 wykonawców) w tym: 11 zespołów śpiewaczych, 9 solistów śpiewaków, 4 instrumentalistów, 1 kapeli ludowej, 2 prezentacji w kategorii „Duży-Mały”, postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Nagrodę Specjalną im. Józefa Góry w wysokości 200 zł dla Pana Jana Jaworskiego ze Zdziłowic – instrumentalisty, skrzypka – ufundowaną przez Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim.
W kategorii kapel ludowych nagrodę w wysokości 150 zł otrzymała Kapela Bolka z Polichny.
W kategorii instrumentalistów nagrody po 100 zł otrzymali:
– Zbigniew Butryn z Janowa Lubelskiego,
– Bronisław Rawski z Kocudzy,
– Jerzy Mazur z GOK w Modliborzycach.
W kategorii solistów śpiewaków nagrody po 100 zł otrzymały:
– Janina Chmiel z Wólki Ratajskiej,
– Agnieszka Łukasik z JOK – Zofianka
oraz wyróżnienia po 50 zł otrzymali:
– Janina Pydo z Zastawia,
– Mirosław Budkowski z Majdanu Obleszcze
– Janina Oleszek z Kocudzy,
– Janina Dyjach z Kocudzy,
– Walentyna Pikul z Hoszni Ordynackiej,
– Grażyna Dolińska z Łady.

W kategorii solistów śpiewaków przyznano nagrodę specjalną w wysokości 200 złotych za pieśń patriotyczną pani Stefani Suchora ze Stojeszyna.
W kategorii zespołów śpiewaczych nagrody po 300 zł otrzymali:
– Młodzieżowy Zespół Wokalny z Goraja,
– Zespół Śpiewaczy „Kocudzanki” z Klubu Seniora w Kocudzy.
oraz wyróżnienia po 150 zł otrzymali:
– Zespół Śpiewaczy „Marianki” z Kocudzy,
– Zespół „Janowianki” z JOK,
– Zespół Śpiewaczy „Piłatczanki” z Piłatki,
– Zespół Śpiewaczy „Stanianki” z Potoka Wielkiego,
– Zespół „Roztoczanki” z Branwi,
– Zespół Śpiewaczy „Kobieta Aktywna” z Goraja,
– Zespół Śpiewaczy „Kowalanki” z Kowalina,
– Zespół Śpiewaczy „Branwiacy” z Branwi.
– Zespół Śpiewaczy z Łady.
W kategorii Duży- Mały” wyróżnienia w wysokości po 100 zł otrzymali:
– Zbigniew Butryn z Karoliną Maksim ze Szkoły Suki Biłgorajskiej w Janowie Lub.,
– Irena Krawiec z grupą „Wisienki”.
Na przegląd wojewódzki do 52 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych do Lublina w dniu 27 maja 2018r. jury rekomenduje następujących wykonawców:
– w kategorii zespoły śpiewacze: Zespół Śpiewaczy „Kocudzanki”;
– w kategorii solistów instrumentalistów: Jan Jaworski, Zbigniew Butryn;
– w kategorii solistów śpiewaków: Janina Chmiel z Wólki Ratajskiej;
– w kategorii Duży- Mały: Zbigniew Butryna z Karoliną Maksim;
– w kategorii kontynuacja folkloru: Młodzieżowy Zespół Śpiewaczy z Goraja, Agnieszka Łukasik z Zofianki.
Nagrody pieniężne ufundowali:
Starostwo Powiatowe i Urząd Miejski w Janowie Lubelskim, Janowski Ośrodek Kultury, Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim.

Komisja podkreśla duże zaangażowanie uczestników Festiwalu Folkloru, dziękuje Organizatorom za sprawne przeprowadzenie eliminacji. Komisja dziękuje wszystkim wykonawcom, za eksponowanie miejscowego języka gwarowego, wykorzystanie regionalnych- wyróżniających region- instrumentów.
Komisja Artystyczna: Jan Adamowski, Andrzej Sar, Barbara Nazarewicz, Janina Biegalsk