Jarmark Janowski


W dniu 14 maja podczas Jarmarku Janowskiego odbyły się powiatowe eliminacje do 51. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Naszą gminę reprezentowały zespoły – Roztoczaniki, Kocudzanki, Marianki; solistka – Maria Liwak z Branwi; kapela – Kapela Stacha z Dzwoli. Jury po wysłuchaniu 33 prezentacji przyznało nominację Kapeli Stacha z Dzwoli na przegląd wojewódzki.