Przejdź do treści

Menu

Adres: Kocudza Druga 59, 23-304 Dzwola

Telefon/Fax:881 799 703

E-mail:kultura@dzwolaok.pl

,,Kocudzanki” i ,,Marianki” w Bukowinie

Cień

,,Kocudzanki” i ,,Marianki” w Bukowinie

16 czerwca br. w miejscowości Bukowina (powiat Biłgorajski) odbyła się plenerowa impreza pn. ,,Spotkania akademickie”. Nazwa tytułowa wydarzenia nawiązuje do czasów Akademii Zamojskiej – świeckiej uczelni założonej w 1594 przez Jana Zamoyskiego w Zamościu dla studentów z Polski i Litwy. Jako uczelnia działała ona, aż do likwidacji w 1784 przeprowadzonej przez Austriaków. Niegdyś Bukowina była wsią akademicką, zaś profesorowie z Zamościa przybywali do niej na zasłużony wypoczynek. Pomimo tego, że czasy diametralnie się zmieniły to spotkania akademickie w bukowinie trwają nadal, co prawda już nie w formie naukowej lecz jako festiwal ludowy dla zespołów śpiewaczych i tanecznych. Festiwal stanowi również formę wypoczynkową dla zebranych gości jako piknik rodzinny w wydzielonym miejscu agroturystycznym pn. ,,Kary Mustang”. Każdego roku impreza cieszy się nie małym zainteresowaniem miejscowej ludności oraz przyjezdnych specjalnie na tę okoliczność zespołów ludowych oraz gości. Tegoroczne spotkania akademickie w Bukowinie były ukoronowaniem 15 letniej działalności Stowarzyszenia na rzecz Bukowiny. Stowarzyszenie to, co roku podejmuje organizację wyżej wymienionej imprezy. W odpowiedzi na specjalne zaproszenie skierowane do nas od stowarzyszenia w Bukowinie placówka GBPiOK postanowiła zorganizować wyjazd dla zespołów Kocudzanki i Marianki, które miały zaszczyt wystąpić podczas festiwalu i zaprezentować swoje umiejętności wokalne. Oprócz zespołów śpiewaczych obecna była także pokaźna ilość zespołów tanecznych reprezentowanych przez różne grupy wiekowe. Zespoły taneczne zaprezentowały tradycyjne tańce ludowe w dawnych regionalnych strojach. Odbył się także pokaz figur gimnastycznych oraz balet wykony przez taneczną grupę dziecięcą. W imieniu własnym, a także w imieniu naszych zespołów śpiewaczych pragniemy złożyć serdecznie podziękowania za zaproszenie i za hojne ugoszczenie nas w Bukowinie w ręce przedstawicieli Stowarzyszenia na rzecz Bukowiny. Dziękujemy!!!

Drukuj

Powrót
Do Góry