Koncert kolęd w kościele p.w. św. Józefa Robotnika w Kocudzy


Kontynuując tradycję kolędowania w kościołach parafialnych zapoczątkowaną w ubiegłym roku, w dniu 12 stycznia Młodzieżowa Orkiestra Dęta i Olek Orkiestra wystąpiły z koncertem kolęd. Tak liczna grupa muzyków gościła w kocudzkim kościele po raz pierwszy. Ksiądz proboszcz Jan Kardaś poświęcił 21 nowych instrumentów zakupionych w ramach projektu „Jest jakaś siła w orkiestrach dętych” realizowanego przez GBPiOK.

Admin