Konkurs artystyczno-fotograficzny


W imieniu Gminy Zamość zapraszamy mieszkańców naszej gminy do udziału w konkursie artystyczno–fotograficznym „Jak Aleksandra  Wachniewska, malarka z Roztocza”. 

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: 

  • Kategoria I – fotograficzna, pod hasłem „Roztocze  w kadrze ukryte”.

Kategoria Open, bez grup wiekowych.  

  • Kategoria II – plastyczna, pod hasłem „Piękno natury Roztocza”.

Prace rozpatrywane będą w grupach wiekowych: 

dzieci od 7 do 10 r. ż, 

dzieci i młodzież od 11 do 14 r.ż. 

młodzież od 15 do 17 r. ż. 

osoby dorosłe 18+. 

Prace zgłoszone na konkurs muszą być pracami własnymi. Każdy z uczestników może  zgłosić tylko jedną pracę konkursową. 

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem specjalnego  formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie Gminy Zamość wraz z Regulaminem:  

https://gminazamosc.pl/2021/konkurs-artystyczno-fotograficzny/ 

Data nadsyłania zgłoszeń upływa 20 lipca 2021 r. 

Wręczenie nagród nastąpi podczas pikniku przyrodniczego „Od natury do kultury”  6 sierpnia 2021 roku w dniu otwarcia Centrum Geoturystycznego w Lipsku Polesiu. Zwycięzcy otrzymają nagrody o wartości jednostkowej minimum 200 zł/szt. 

 

Konkurs jest częścią projektu „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic” realizowanego  w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020