Przejdź do treści

Menu

Adres: Kocudza Druga 59, 23-304 Dzwola

Telefon/Fax:881 799 703

E-mail:kultura@dzwolaok.pl

Konkurs czytelniczy „Mole książkowe”

Cień

Konkurs czytelniczy „Mole książkowe”

Regulamin rocznego konkursu czytelniczego „Mole książkowe”

Organizatorem konkursu „Mole książkowe” jest Gminna Biblioteka Publiczna
i Ośrodek Kultury w Dzwoli

1. Cele konkursu:
– popularyzacja czytelnictwa wśród     dorosłych i młodzieży,

– promowanie autorów literatury polskiej
i zagranicznej,

– wspieranie czytelniczych zainteresowań,

– rozbudzanie pasji czytelniczych

2. Uczestnicy konkursu:

– Dorośli i młodzież (od 16-go roku życia)

3. Warunki udziału w konkursie:

– W konkursie mogą wziąć udział czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dzwoli wraz z filiami w Kocudzy i Krzemieniu.

4. Zadanie konkursowe:

– W 2021 roku wypożycz z naszej biblioteki oraz przeczytaj minimum jedną książkę z każdej kategorii na liście.

5. Zgłoszenie do konkursu:

– aby zgłosić się do konkursu, należy odwiedzić jedną z naszych bibliotek i odebrać kartę konkursową. Następnie po spełnieniu warunków  należy kartę zwrócić do biblioteki,

– zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na prowadzenie działań o charakterze informacyjno-promocyjnym
(np. upublicznienie pracy) przez Gminna Bibliotekę Publiczną i Ośrodek Kultury w Dzwoli na stronach internetowych oraz w prasie, celem dokumentowania wydarzeń, uroczystości, konkursów, zawodów etc. (klauzula udzielenia zgody do podpisu na karcie konkursowej).

6. Termin losowania nagród:

Losowanie nagród odbędzie się w czasie podsumowania roku czytelniczego 2021.

Drukuj

Powrót
Do Góry