Konkurs Czytelniczy


Zasadniczym celem konkursu było zwiększenie frekwencji czytelności w naszej Gminie, jak również zachęcenie wszystkich mieszkańców Gminy do pogłębiania własnej wiedzy z różnych dziedzin życia i nie tylko, a także rozwoju własnej wyobraźni poprzez czytanie. Równie ważnym postanowieniem konkursu jest uwrażliwienie na dobro i pożyteczność kultury literackiej oraz ogólne zwiększenie zainteresowania literaturą wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Wręczenie nagród w konkursie czytelniczym odbyło się 7 września o godz. 15:00 w świetlicy GBPiOK. Finaliści konkursu zostali wytypowani na podstawie danych statystycznych poszczególnych placówek bibliotecznych na terenie Gminy Dzwola w związku z frekwencją wypożyczanych książek. Komisja konkursowa w składzie: Kamila Strykowska (Przewodnicząca komisji), Paweł Blacha (członek), Janina Dycha, (członek), Marianna Denis (członek) po podliczeniu ilości wypożyczonych książek postanowiła przyznać:

W KATEGORII I – Osoby do 20 roku życia:

I miejsce – Annie Długosz

II miejsce – Łucji Jargiło

III miejsce – Roksanie Dyjach

W KATEGORII II – Osoby po 20 roku życia:

I miejsce – Mirosławie Bielak

II miejsce – Beacie Gilas

III miejsce – Annie Zygmunt