Przejdź do treści

Menu

Adres: Kocudza Druga 59, 23-304 Dzwola

Telefon/Fax:881 799 703

E-mail:kultura@dzwolaok.pl

Konkurs fotograficzny „Nowoczesna polska wieś”

Cień

Konkurs fotograficzny „Nowoczesna polska wieś”

Organizatorem konkursu jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Celem konkursu „Nowoczesna polska wieś” jest przedstawienie za pomocą zdjęć zmian, które dokonały się na polskiej wsi, ale także piękna terenów wiejskich.

Organizatorom konkursu zależy m.in. na zdjęciach rolników korzystających z nowoczesnych maszyn lub urządzeń a także np. na fotografiach pokazujących piękno polskich pól i terenów wiejskich.

W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie 1 pracę. Technika wykonania prac jest dowolna (np. aparat cyfrowy, smartfon).

Fotografie, które otrzyma Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, będą wykorzystywane w działaniach informacyjno-promocyjnych pokazujących efekty osiągnięte dzięki dobremu wykorzystaniu środków wypłacanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE.

Ostateczny termin przesyłania prac konkursowych upływa 30 września 2022 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 12 października br., w Światowym Dniu Rolnika.

Laureaci I, II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe.

Wszystkie te informacje znajdziecie tutaj—–> „Nowoczesna polska wieś”

Drukuj

Powrót
Do Góry