Przejdź do treści

Menu

Adres: Kocudza Druga 59, 23-304 Dzwola

Telefon/Fax:881 799 703

E-mail:kultura@dzwolaok.pl

Konkurs Plastyczny ,,Cześć i chwała Bohaterom”

Cień

Konkurs Plastyczny ,,Cześć i chwała Bohaterom”

Konkurs został zorganizowany w ramach 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę. Tematyka konkursu odnosi się bezpośrednio do zobrazowania w formie realistycznego portretu wizerunku Marszałka Józefa Piłsudskiego. Celem konkursu było przede wszystkim oddanie hołdu oraz uczczenie pamięci zasłużonego dla naszej ojczyzny tytułowego bohatera. Pozostałe cele to: pobudzenie patriotyzmu, odkrywanie młodych talentów, promocja i wspieranie zdolnych ludzi, prezentacja i publikacja prac, pobudzenie kreatywności i wyobraźni artystycznej, uwrażliwienie na sztukę.
Konkurs adresowany był do mieszkańców Gminy Dzwola i składa się na poszczególne kategorie wiekowe:
1. Dzieci – Szkoły Podstawowe,
2. Młodzież – Szkoły Gimnazjalne i Szkoły Średnie,
3. Dorośli,
a także II kategorie odnoszące się do techniki wykonania:
– Malarstwo
– Rysunek

Do konkursu zgłoszono łącznie 26 prac z różnych miejscowości (19 prac z Krzemienia, 5 z Branwi, 1 z Goraja i 1 z Kocudzy). Wszystkie prace zostały zaprezentowane w technice rysunkowej – z czego 10 prac w kategorii wiekowej: ,,Dzieci – Szkoły Podstawowe” oraz 16 prac w kategorii wiekowej: ,,Młodzież – Szkoły Gimnazjalne i Szkoły Średnie”.
W dniu 13 sierpnia 2018 roku w Ośrodku Kultury w Kocudzy odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, podczas którego wytypowano pierwsze 3 miejsca w każdej z poszczególnych kategorii.
Komisja konkursowa, w składzie: Kamila Strykowska (Przewodniczący komisji), Irena Krawiec (Członek komisji), Sławomir Kaproń (Członek Komisji), postanowiła nagrodzić laureatów konkursu na podstawie:
– zgodność pracy z tematyką konkursu,
– realizmem uchwycenia postaci,
– stylem wykonanej pracy,
– warsztatem (umiejętności techniczne),
– rezultatem całościowym wykonanej pracy.

Wyniki Konkursu

KATEGORIA I : ,,Dzieci – Szkoły Podstawowe”
I Miejsce – Karolina Tomecka (Krzemień)
II Miejsce – Izabela Białek (Krzemień)
III Miejsce – Julia Małecka (Goraj)
Wyróżnienie – Justyna Rawska (Kocudza)
KATEGORIA II: ,,Młodzież – Szkoły Gimnazjalne i Szkoły Średnie”
I Miejsce ex aequo – Mateusz Małek (Krzemień)
– Oliwia Szum (Krzemień)
II Miejsce – Nela Rząd (Krzemień)
II Miejsce – Flis Aleksandra (Krzemień)

Gratulujemy zwycięzcom konkursu i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i chęci do zaprezentowania swoich umiejętności plastycznych. Mamy nadzieje, że konkurs wpłynie pozytywnie na chęci oraz rozbudzenie wewnętrznej motywacji do dalszego rozwoju plastycznego, a także do chętnego udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez naszą placówkę kulturalną.
Dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Drukuj

Powrót
Do Góry