Konkurs walentynkowy


?KONKURS?
Już 14 lutego Święto Zakochanych?, w związku z czym ogłaszamy konkurs literacki na „Najpiękniejszy wiersz walentynkowy”.

Zasady konkursu:
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne napisanie wiersza (fraszka, limeryk, inne formy) o tematyce związanej z miłością.
2. Wiersz nie może być wcześniej publikowany w książce, czasopiśmie lub Internecie.
3. Każdy z autorów może dostarczyć tylko 1 utwór.
4. Pracę należy opublikować w komentarzu pod postem na naszym facebooku. Link
5. Wiersze należy publikować do niedzieli 14 lutego
6. Publikacja utworu jest jednoznaczna ze zgodą na przetwarzanie, kopiowanie i publikowanie przez GBPiOK
7. Trzy, najlepsze według nas, prace zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi.
Czekamy na wiersze!