„KU WOLNOŚCI” – konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny „Ku Wolności” organizowany jest z okazji upamiętnienia 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Konstytucja ta uchwalona 3 Maja 1791 r. była pierwsza w Europie i druga na świecie spisana konstytucja regulującą ustrój prawny państwa.