Kwartalnik „Źródło”


W marcu ukaże się kolejny numer gminnego kwartalnika „Źródło” w nakładzie 1000 egzemplarzy. Zachęcamy do zamawiania przestrzeni reklamowej i przesyłania materiałów do publikacji.
Poniżej cennik oraz wzór zamówienia, który należy wypełnić oraz przesłać do 15-go marca na nasz e-mail dzwolaok@gmail.com, bądź dostarczyć do Ośrodka Kultury wraz z grafiką reklamową.

CENNIK-REKLAM-Źródło
ZAMOWIENIE-REKLAMY-Źródło