Majówka w Pasiece


Maj jest miesiącem poświęconym w kościele katolickim Matce Bożej. Tradycyjnie, co roku odśpiewywane są tzw. majówki. Nabożeństwa te odbywają się nie tylko w kościołach, ale też przy kapliczkach i przydrożnych figurach. W majowe wieczory szczególnie we wsiach słyszy się śpiewaną Litanię Loretańską.

24 maja zespoły śpiewacze z naszej gminy „Kocudzanki”, „Marianki” i „Roztoczanki” po raz kolejny  wzięły udział w „Wędrującej majówce” organizowanej przez GOK Modliborzyce. W tym roku śpiewy odbyły się w Pasiece. Zgodnie z tradycją została odśpiewana litania oraz pieśni Maryjne.