,,Mała książka – wielki człowiek”


„Mała książka – wielki człowiek” to akcja, której celem jest zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Do akcji przyłączyła się również Gminna Biblioteka Publiczna oddział w Dzwoli oraz Filie Biblioteczne w Kocudzy i Krzemieniu.
Organizatorem Projektu„Mała książka – wielki człowiek” jest INSTYTUT KSIĄŻKI.
Akcja „Mała książka – wielki człowiek” przeznaczona jest dla dzieci w wieku 3 – 6 lat. Każde dziecko, które pojawi się w Gminnej Bibliotece Publicznej oraz Filiach Bibliotecznych w Kocudzy i Krzemieniu, otrzyma Wyprawkę Czytelniczą, a w niej:
• książkę „Pierwsze czytanki dla…”
• Kartę Małego Czytelnika
• „Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka” – broszurę informacyjną dla dorosłych, przypominająca o korzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz podpowiadająca, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze
Za każdą wizytę w bibliotece zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.
Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego.
Badania wykazują, że dzieci wychowywane pośród książek są bardziej pewne siebie, mają większy niż rówieśnicy zasób słownictwa i dobrze rozwiniętą wyobraźnię. Pożytki z czytania mają także konkretny wymiar materialny: czytające dzieci osiągają sukcesy i zarabiają więcej od tych, które nie czytają. Nieodłącznym elementem czytania dzieciom w wieku przedszkolnym jest obecność rodzica/opiekuna, który nie tylko wciela się w książkowych bohaterów, ale staje się przewodnikiem w nowej przygodzie przeżywanej wspólnie z dzieckiem, budując tym samym relacje, które z całą pewnością zaowocują w przyszłości.
Więcej informacji oraz lista bibliotek biorących udział w projekcie znajduje się na stronie: www.wielki-czlowiek.pl
Kampania społeczna „Mała książka – wielki człowiek” przypomina o korzyściach wynikających ze wspólnego, rodzinnego czytania już od pierwszych miesięcy życia dziecka. Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.