Przejdź do treści

Menu

Adres: Kocudza Druga 59, 23-304 Dzwola

Telefon/Fax:881 799 703

E-mail:kultura@dzwolaok.pl

Międzypowiatowy Przegląd Twórczości Lokalnej

Cień

Międzypowiatowy Przegląd Twórczości Lokalnej

W dniu 15 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Ptoku Stanach odbył się po raz szósty „Miedzypowiatowy Przegląd Twórczości Lokalnej”, który zgromadził dwanaście zespołów śpiewaczych, trzy kapele, siedmiu solistów, a także twórców ludowych z czterech powiatów. Artysci reprezentujący gminę Dzwola zostali docenieni przez komisję konkursową zdobywając następujace miejsca:

I miejsce Kapela Stacha z Dzwoli – w kategorii kapele,

II miejsce Alina Myszak – w kategorii soliści,

Roztoczanki i Marianki – wyróżnienia.

Foto: Panorama Powiatu Janowskiego

Z. Buryta

Drukuj

Powrót
Do Góry