Międzypowiatowy Przegląd Twórczości Lokalnej


W dniu 15 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Ptoku Stanach odbył się po raz szósty „Miedzypowiatowy Przegląd Twórczości Lokalnej”, który zgromadził dwanaście zespołów śpiewaczych, trzy kapele, siedmiu solistów, a także twórców ludowych z czterech powiatów. Artysci reprezentujący gminę Dzwola zostali docenieni przez komisję konkursową zdobywając następujace miejsca:

I miejsce Kapela Stacha z Dzwoli – w kategorii kapele,

II miejsce Alina Myszak – w kategorii soliści,

Roztoczanki i Marianki – wyróżnienia.

Foto: Panorama Powiatu Janowskiego

Z. Buryta