„MUZYKA – ŁĄCZY POKOLENIA” – MIĘDZYPOKOLENIOWE SPOTKANIA Z TRADYCJĄ


Roztoczańskie Stowarzyszenie Miłośników Folkloru zrealizowało dwudniowe warsztaty, które odbyły się 5. i 8. września 2020 roku w siedzibie Stowarzyszenia w Kocudzy Trzeciej. Celem projektu było utrwalanie dla przyszłych pokoleń ginącej tradycji ludowej naszej wsi poprzez śpiew białym głosem, zaliczanym do śpiewu archaicznego.

Projekt obejmował także naukę dawnego tańca ludowego, tj. siarczystych poleczek i oberków oraz walczyka, zwanego u nas „Kocudzkim garniturem”. Wszyscy wiemy, że są to tańce odchodzące powoli do lamusa, znane najstarszym mieszkańcom Kocudzy i powiatu janowskiego. Tańce, które poprzez projekt próbujemy „odmłodzić”, zaszczepiając je w młodym pokoleniu.

Ze starych obrzędów i zwyczajów wywodzą się także starodawne dziecięce gry i zabawy na powietrzu i w chałupie, które przybliżyliśmy najmłodszym uczestnikom projektu. W ten sposób, próbujemy ocalić od zapomnienia cenną dla nas spuściznę kulturowo – obyczajową, która na przestrzeni lat uległa modyfikacji.

Kocudzkie warsztaty to śpiewy, tańce, gry i zabawy, które pokazują bogactwo śpiewno – taneczne naszego regionu, naszej małej Ojczyzny, o czym można usłyszeć w Polskim Radiu Lublin w programie „Z malowanej skrzyni” (audycję przygotowała redaktor Bogumiła Nowicka).

Warsztaty to też wieńcząca projekt zabawa ludowa przy żywej muzyce „Rodzinnej kapeli Butrynów” z Janowa Lubelskiego i skrzypaczki ludowej Anny Różyckiej z kapeli „Drewutnia” z Lublina. Warsztaty prowadzili znani artyści ludowi. Śpiewu uczyła Beata Oleszek przy wsparciu zespołu „Jarzębina”, tańca ludowego – Janina Dyjach i Bronisław Liwak, a zajęcia z zabaw i wyliczanek dla dzieci poprowadziła seniorka „Jarzębiny” – Janina Oleszek. Uczestnikami warsztatów byli członkowie i przyjaciele Stowarzyszenia, Koło Gospodyń Wiejskich z Kocudzy Trzeciej oraz dziecięcy zespół „Wisienki”.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. Zachowanie dziedzictwa lokalnego na terenie LGD “Leśny Krąg oraz promowanie obszaru objętego lokalną strategią rozwoju poprzez realizację zadania: „Muzyka – łączy pokolenia” – Międzypokoleniowe spotkania z tradycją współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Tekst i foto: Irena Krawiec – Prezes Roztoczańskiego Stowarzyszenia Miłośników Folkloru