NATURA 2000


Dnia 13 marca 2018 r., w godzinach 10:00 – 15:00 w Ośrodku Kultury w Kocudzy odbyło się spotkanie mieszkańców wsi: Kocudza Pierwsza, Kocudza Druga, Kocudza Trzecia z przedstawicielem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie. Spotkanie o charakterze warsztatowym dotyczyło świadomości ekologicznej oraz poziomu wiedzy o obszarach Natura 2000 kompleksu leśnego Lasów Janowskich. Rozmowa na temat przedmiotów ochrony, zasad funkcjonowania i społecznego wykorzystania obszarów Natura 2000 uwzględniała w głównej mierze wypracowanie zasad przyjaznego dla przyrody sposobu gospodarowania na tych obszarach. Celem spotkania było kształtowanie postawy pośrodowiskowej i podniesienie poziomu akceptacji społecznej dla obszarów Natura 2000 wśród lokalnej społeczności.