Przejdź do treści

Menu

Adres: Kocudza Druga 59, 23-304 Dzwola

Telefon/Fax:881 799 703

E-mail:kultura@dzwolaok.pl

Nowe laptopy dla GBPiOK

Cień

Nowe laptopy dla GBPiOK

Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury otrzymała przesyłkę z pięcioma nowymi laptopami, które uzupełnią wyposażenie pracowni komputerowej Ośrodka Kultury w Kocudzy Drugiej.

Sprzęt pochodzi z projektu „Cyfrowe GOK-i w podregionie puławskim”, który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III Oś „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej. Celem projektu jest zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych u 48 pracowników zatrudnionych w 40 gminnych samorządowych jednostkach kultury (GOK) oraz u 384 dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat.

Projekt potrwa do grudnia 2024 roku, po jego zakończeniu sprzęt przejdzie na własność GBPiOK.

Drukuj

Powrót
Do Góry