Pieniądze na działania z młodzieżą


Program Równać Szanse to unikalny w Polsce system wsparcia dla lokalnych inicjatyw społecznych, który kompleksowo stawia na rozwój młodzieży małych miejscowości, łącząc w sobie ofertę wsparcia finansowego, szkoleń oraz forum wymiany doświadczeń. Żeby do niego dołączyć, należ skorzystać z Panelu Wnioskodawcy, który znajduje się na stronie www.rownacszanse.pl.