Pośnik Kocudzki


Śpiewanie kolęd, dzielenie się opłatkiem, składanie sobie życzeń i spożywanie tradycyjnych potraw wigilijnych towarzyszyło 25 Pośnikowi kocudzkiemu, który odbył się 15 grudnia 2016 roku w Domu Ludowym w Kocudzy. Spotkanie rozpoczął Wójt Gminy Dzwola Stanisław Rożek. Następnie uczestnicy obejrzeli jasełka w wykonaniu uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Branwi, przygotowane pod kierunkiem ks. Pawła Kata i pani Ewy Mróz. Słowo Boże wygłosił ks. kan. Jan Kardaś, życząc wszystkim opieki Bożej Dzieciny. Zgromadzeni wysłuchali kolęd granych przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą oraz  śpiewanych przez zespół Kocudzanki.

Pośnik kocudzki tradycyjnie zorganizowali: Wójt Gminy Dzwola, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli, Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury.

Z. Buryta