Przejdź do treści

Menu

Adres: Kocudza Druga 59, 23-304 Dzwola

Telefon/Fax:881 799 703

E-mail:kultura@dzwolaok.pl

Projekt „Z kulturą ludową za pan brat”

Cień

Projekt „Z kulturą ludową za pan brat”

 Na przełomie września i października Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury w partnerstwie z Zespołem Szkół w Dzwoli realizowali projekt „Z kulturą ludową za pan brat”, dofinansowany przez Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w ramach projektu „Młodzi Lubią Kulturę. Lubelska Sieć Edukacji Kulturalnej”, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura”.

Głównym celem projektu było upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny, integracja międzypokoleniowa oraz propagowanie czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. W ramach realizacji zadania „Z kulturą ludową…” dwudziestoosobowa grupa uczniów z kl. V i VI uczestniczyła w wycieczce do Muzeum Wsi Lubelskiej oraz zwiedzała wystawę „Sztuka Ludowa Regionu Lubelskiego” na Zamku Lubelskim. Podczas warsztatów rękodzieła ludowego pani Alina Myszak z Kocudzy zaprezentowała jak wykonuje się kwiaty z krepiny oraz na czym polega technika de coupage. W czasie warsztatów muzyki ludowej uczniowie wysłuchali Kapeli Stacha z Dzwoli
i zespołu śpiewaczego Kocudzanki. Poznali także podstawowe kroki oberka i innych tańców ludowych. Odważni spróbowali swoich sił w grze na bębenku sitkowym.
Podsumowaniem projektu była wizyta uczniów w Ośrodku Kultury w Kocudzy, połączona
z przygotowaniem wystawy prac powstałych podczas warsztatów i spotkaniem z koordynatorką projektu panią Elizą Szczepańską z Lublina.
Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali pamiątkowe upominki, najbardziej aktywnym wręczono nagrody. Szczęśliwcy wylosowali bilety do kina w Janowskim Ośrodku Kultury.
Składamy podziękowania wszystkim, którzy włączyli się w realizację projektu – członkom Stowarzyszenia Klub Seniora w Kocudzy, pracownikom Zespołu Szkół w Dzwoli oraz rodzicom uczniów.

B. Buryta

Drukuj

Powrót
Do Góry