Przegląd Twórczości Seniorów „Bo radość jest w nas”


„Bo radość jest w nas” to tytuł Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów, który odbył się 2 października w Stalowej Woli. Impreza powróciła po rocznej przerwie, którą wymusiła pandemia. Przegląd po raz pierwszy został zorganizowany w 2015 roku i od samego początku cieszył się dużym zainteresowaniem wśród senioralnych środowisk artystycznych. Poprzednie edycje organizowane były przez Miejski Dom Kultury, w tym roku imprezę pod swoje skrzydła przejęło Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli.

Przegląd adresowany jest dla seniorów działających w chórach, zespołach wokalnych, zespołach wokalno-instrumentalnych, solistów i duetów. Celem konkursu jest stworzenie okoliczności sprzyjających nawiązaniu i zacieśnieniu relacji pomiędzy uczestnikami, podnoszenie poziomu wokalnego artystów i inspirowanie do nowych form pracy artystycznej.

W tegorocznym przeglądzie udział wzięło 28 zespołów i solistów, to ponad 170 osób z trzech województw.  Były to osoby indywidualne, grupy niezrzeszone i grupy zorganizowane przy klubach, stowarzyszeniach i instytucjach. Uczestnicy byli podzieli na cztery kategorie: zespoły muzyczne, folklorystyczne, soliści i duety oraz chór. Naszą gminę reprezentowały zespoły Borowiacy z Dzwoli, Branwiacy, Kocudzanki, Marianki, Roztaczanki, solistka Alina Myszak i instrumentalista Stanisław Rawski, którzy zaprezentowali pieśni tradycyjne i ludowe.

Za wykonane utwory Złotym Dyplomem nagrodzono panią Alinę Myszak i pana Stanisława Rawskiego.  Srebrny Dyplom otrzymały zespoły: Kocudzanki, Marianki, Roztaczanki i Borowiacy z Dzwoli. Zespół Branwiacy otrzymał Brązowy Dyplom.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.