Reklama w „Źródle”


Informujemy że w lipcu ukaże się kolejne wydanie gminnego kwartalnika „Źródło”. Gazeta w nakładzie 1500 egzemplarzy jest rozprowadzana wśród mieszkańców naszej gminy. Przypominamy, że jest możliwość zamieszczania w gazecie grafik reklamowych i tekstów sponsorowanych. Zapraszamy do zamieszczania swoich reklam lokalne (i nie tylko) firmy i przedsiębiorców.

W załączeniu publikujemy cennik na 2021 rok wraz ze wzorem zamówienia, które należy przesłać do 18-go czerwca 2021 na adres dzwolaok@gmail.com.

Wersje pdf:       CENNIK REKLAM Źródło          ZAMÓWIENIE REKLAMY Źródło