Rozstrzygnięcie konkursu


W dniu 17 listopada 2015 r. został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt. „Jesień w lesie, polu i ogrodzie” ,w którym udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół w Dzwoli z klas podstawowych I – III. Na konkurs wpłynęło 7 prac.
Celem konkursu było rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację przyrody, uwrażliwianie dzieci na piękno przyrody jesienią, umożliwienie uczniom zaprezentowania własnej twórczości.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.
Wręczenie nagród odbyło się 25.11.2015 r o godz. 15,00.

M.Denis