Spotkanie z tradycją – warsztaty z żywą muzyką, śpiewem i dawnymi zabawami


7 listopada 2014 r. uczniowie Zespołu Szkół w Kocudzy uczestniczyli w spotkaniu z twórcami ludowymi, poświęconym poznawaniu regionalnych tradycji. Pan Zbigniew Butryn opowiedział młodzieży o instrumencie wywodzącym się z Kocudzy, który pochodzi z XIX wieku i został zrekonstruowany przez niego – mowa o ,,Suce Kocudzkiej”. Wesoła muzyka w wykonaniu Kapeli Butrynów i pań z zespołu Jarzębina zagrzała wszystkich do tańca i nikomu już nie są obce starodawne zabawy oraz tańce ludowe.

Admin