Przejdź do treści

Menu

Adres: Kocudza Druga 59, 23-304 Dzwola

Telefon/Fax:881 799 703

E-mail:kultura@dzwolaok.pl

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Dzwolskiej

Cień

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Dzwolskiej

Widząc potrzebę rozwoju i promocji regionu oraz działań na rzecz społeczności lokalnej w 2015 roku zostało zarejestrowane w KRS – Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Dzwolskiej z siedzibą w budynku OSP w Dzwoli, które skupia 20 osobową grupę.
Stowarzyszenie powstało, aby swoją działalnością ożywiać środowisko lokalne. Istotnym zadaniem Stowarzyszenia jest podtrzymywanie i promowanie tradycji lokalnej, regionalnej i kulturowej, rozwijaniem zainteresowań, współpracę z władzami lokalnymi i stowarzyszeniami o podobnym profilu działalności dla podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców oraz wytworzenia więzi społecznych dla realizacji wspólnych celów a także działań na rzecz integracji środowiska gminy i parafii.

       Dotychczasowa działalność Stowarzyszenia koncentruje się głównie wokół pracy z dziećmi i młodzieżą. Służy temu organizacja festynów, konkursów, wycieczek, rajdów formacyjno-edukacyjnych. W przyszłości Stowarzyszenie planuje podjąć intensywniejszy wysiłek na rzecz rozwoju miejscowości Dzwola i okolic, prowadząc działalność kulturalną oraz pielęgnując tradycje i wspierać rozwój turystyki na naszym terenie.
W miesiącu marcu 2016r w związku ze zbliżającą się Niedzielą Palmową członkowie Stowarzyszenia przygotowali Palmy do kościoła, które wzięły udział w uroczystej procesji, a następnie zostały umieszczone w nawie głównej świątyni.
Nasze Stowarzyszenie wzięło udział w konkursie na pisankę i plastykę obrzędową związaną z okresem Świąt Wielkanocnych „Tradycje Wielkanocne”, zorganizowanym przez Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim. W dniu 31 marca 2016 r. w Janowskim Ośrodku Kultury na uroczystym rozstrzygnięciu i ogłoszeniu wyników spotkali się wszyscy pasjonaci tradycji. Nagrody i wyróżnienia zostały przyznane w kategoriach: palma, pisanki oraz stroik. Z około 50 uczestników, którzy wzięli udział w konkursie nasze Stowarzyszenie w kategorii pisanki zajęło II miejsce. Nagrody, zostały dla uczestników konkursu ufundowane przez: Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim, Urząd Miejski w Janowie Lubelskim, Janowski Ośrodek Kultury oraz Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim. Z dyplomem i nagrodami dumne członkinie wróciły do domu.

Tekst i foto; SMZD

Drukuj

Powrót
Do Góry