Koszt ogółem zadania wynosił 14 400,00 zł, z tego 12 240,00 zł z dofinansowania z Instytutu Książki. (1)